Fokuspartiet Nej till vindkraft

QR-kod

STÖD Nej till vindkraft

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Målet är två, dels att införa ett generellt förbud mot framtida byggen av vindkraftverk, dock med en lönsamhetsventil, dels att slå vakt om det kommunala vetot när det gäller etablering av vindkraftverk.

Sverige tillåter uppförande av vindkraftverk utan att Regeringsformens beredningskrav gällande konsekvenser och ekonomiska underlag beaktas vid beslut.

Experter menar att skulle korrekta kalkyler upprättas skulle inget vindkraftverk vare sig visa företagsekonomisk eller samhällsekonomisk lönsamhet.

Även för vindkraftverk bör gälla att varje verksamhet som producerar och distribuerar elektricitet ska bära alla sina kostnader utan bidrag och sälja sin el på elbörsen villkorsneutralt i konkurrens med övriga aktörer. Nya producenter av vindkraft ska anvisas till anslutningspunkter i stomnätet och själva bygga och bekosta ledningarna dit. Även alla rivnings-, deponi- och återställningskostnader ska inräknas i kalkylen som gjorts för kärnkraftsreaktorer.

Skulle en kalkyl med positivt utfall för ett vindkraftverk godkännas av Riksrevisionen som korrekt, får projektet prövas.